Shqip
HELLGA KOMPANI
   
 

Shërbimet e Hellga KompaniKjo ndërmarrje fillimet e saj i ka patur në vitin1992 ku në fillin ishte vetëm një ndërmarje tregtare mirëpo më vonë falë suksesit të aritur dhe cilësive të produktit kjo ndërmarje ariti që të transferohet në ndërmarje prodhuese. Qëllimi kryesor i pronarit në fillim ishte që ta zvogëlonte papunsinë e cila ishte në një numër mjaft të madh, si dhe me hulumtimin e tregut ai vërejti se qytetit tone i mungonte një ndërmarjë e tillë prandaj edhe ishte shumë i vendosur që të arrinte këtë qëllim ku më në fund dhe ja doli.

 Ndërmarja tregtare prodhuese HELLGA gjendet ne rrugën industriale Tetovë- Shkup. Kjo ndërmarje meret me përpunumin e drurit dhe si produkt final nxjer prodhimet e ndryshme nga druri siç janë: mobiljet, kuzhinat, paradhomat, dhoma fjetjesh etj.

Mes tjearsh ju ofrojmë:

  • Prodhimet tona cilësore
  • Shitjen e prodhimeve tona në Sallonet e shitjes

Për prodhimet tona ju sigurojmë kualitet dhe garancë.


Kjo ndërmarje në vitin 2005-2006 mori pjesë në panairin e mobiljeve që u mbajt në Shkup, ku dhe u shpërblye me vendin e parë për kualitetin që dispononte.

STRUKTURA ORGANIZATIVE


 Numri i pergjithshëm i punëtoreve ne këtë ndërmarje është 60 ku të punësuarit punojnë në mënyrë të organizuar, të udhëhequr nga drejtori- udhëheqësi i kompanisë.
  Të gjithë të punsuarit e kësaj ndërmarje punojnë në menyrë të organizuar ndërsa procesi i oranizimit është i përbërë nga këto komponenta:  

1. Drejtori
2. Menaxhmenti
3. Financat
4. Prodhimi
          4.1 Dizajni
5. Transporti dhe
6. Shitja
 

Duke u bazuar në rezultatet e deritanishme që i ka treguar ndërmarrj u suksesi nuk ka munguar mirëpo asnjëherë nuk duhet kënaqur me atë që kemi arritur por ç’do herë duhet të kërkojmë që të ngjitemi sa më lart.

   

Copyright © HellgaKompani